CMake安装

安装 CMake 之前,首先我们需要下载 CMake,下载地址如下:

https://cmake.org/files/v3.6/

接着,我们选择 cmake-3.6.1.tar.gz,接下来,我们开始安装,安装步骤如下:

tar -xvzf cmake-3.6.1.tar.gz cd cmake-3.6.1/ ./bootstrap gmake gmake install

安装完成后,我们查看如下版本:

cmake --version