Docker命令

Docker命令分类

Docker环境信息

docker [info|version]

Docker容器生命周期管理

docker [create|exec|run|start|stop|restart|kill|rm|pause|unpause]

Docker容器操作运维

docker [ps|inspect|top|attach|wait|export|port|rename|stats]

Docker容器rootfs命令

docker [commit|cp|diff]

Docker镜像仓库命令

docker [login|pull|push|search]

Docker本地镜像管理

docker [build|images|rmi|tag|save|import|load]

Docker容器资源管理

docker [volume|network]

Docker系统日志信息

docker [events|history|logs]

Docker命令结构图

01 docker cmd.png